Europejska jakość – system KNX/EIB

W większości projektów realizowanych przez naszą firmę korzystamy z rozwiązań systemu sterowania KNX/EIB. Możemy się poszczycić wieloletnim doświadczeniem w branży KNX/EIB oraz realizacją w tym systemie największych obiektów w Polsce. Zaprojektujemy i wykonamy inteligentny system sterowania w dowolnym budynku każdej wielkości, bez względu na jego funkcję.

KNX-EIBKNX/EIB (European Installation Bus) został opracowany w 1990 r. przez czołowych europejskich producentów systemów elektroinstalacyjnych. Instalacja KNX/EIB łączy w sobie wszystkie funkcje zarządzania budynkiem. Służy do włączania, sterowania, sygnalizowania, regulacji i nadzoru urządzeń elektrycznych instalowanych w budynku. Zastępuje klasyczną instalację elektryczną i wychodzi naprzeciw stale rosnącym wymaganiom użytkowników.

Prace nad standardem KNX/EIB koordynuje EIBA (European Installation Bus Association), zrzeszająca ponad 100 firm dostarczających składniki systemu. Czuwa także nad przestrzeganiem uzgodnionych parametrów technicznych standardów. Oznacza to, że w jednej instalacji mogą pracować podzespoły różnych producentów.

Niezależnie od rozwoju systemu i technologii, podstawowe założenia KNX/EIB nie zmienią się, ale jego elementy ulegają modyfikacjom. Architekci, projektanci i konstruktorzy nowych budynków dostosowują je do nowoczesnych standardów oraz dostępnych technologii.