instalacjaNowoczesność i funkcjonalność


System KNX w dużej mierze zastępuje klasyczną instalację elektryczną
, łącząc wspólną magistralą różne urządzenia wchodzące w skład instalacji domu.

Jeden przewód łączy wszystkie urządzenia służące do sterowania, regulacji, sygnalizacji i kontroli wszelkich newralgicznych układów zainstalowanych w budynku.

Ułożenie przewodu magistralnego odbywa się bez ponoszenia dużych kosztów i umożliwia w przyszłości rozbudowę całego systemu. Dzięki niemu w nowoczesnym budynku powstaje lokalna sieć umożliwiająca komunikację pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, dająca wręcz nieograniczone możliwości w zakresie rozwoju i funkcjonalności.