AGRO-PROJECTS

Powierzchnia ok. 2200m2

Funkcje

  • System przeciwpożarowy

  • Plany projektowe instalacji

Trochę więcej o obiekcie…

Nasza firma sporządziła projekt instalacji obejmujący cały budynek (tj. przestrzeń biurową oraz hale produkcyjną) na potrzeby realizacji systemów kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji pożarowej.

Natomiast wykonana została przez nas instalacja systemu sygnalizacji pożarowej na bazie centrali firmy POLON-ALFA.
Instalacja składa się z przeszło 90 elementów magistralnych, i jest sprzężona z instalacja alarmową.

Komfort
Oszczędność
Bezpieczeństwo