MAGIK – Nowy budynek

Powierzchnia ok. 2100m2

Funkcje

  • System przeciwpożarowy

  • Plany projektowe instalacji

Trochę więcej o obiekcie…

Nasza firma sporządziła pełne plany projektowe obejmujące cały budynek (tj. przestrzeń biurową oraz hale produkcyjną) na potrzeby realizacji instalacji systemów KNX, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, nagłośnienia, sygnalizacji pożarowej. Dodatkowo stworzone zostały plany obwodów gniazdowych i teletechnicznych dla części biurowej.

Natomiast wykonana została przez nas instalacja systemu sygnalizacji pożarowej na bazie centrali firmy POLON-ALFA.
Instalacja składa się z przeszło 80 elementów magistralnych, i jest sprzężona z instalacja alarmową.

Komfort
Oszczędność
Bezpieczeństwo