Poznańskie Centrum Finansowe

Powierzchnia ok. 32.000m2

Funkcje

  • Oświetlenie

  • Panel sterowania

Trochę więcej o obiekcie…

Ogromna inwestycja w której wykonaliśmy instalację w systemie KNX składającą się z przeszło 1500 urządzeń. Zrealizowane funkcje:

  • Sterowanie oświetleniem całego budynku
  • Sterowanie zasilaniem
  • Sterowanie centralne na panelu LCD i panelu przyciskowym
  • Monitorowanie zasilania z wykorzystaniem wizualizacji na komputerze
Komfort
Oszczędność
Bezpieczeństwo