Europejska jakość – KNX

W większości projektów realizowanych przez naszą firmę korzystamy z rozwiązań systemu sterowania KNX. Możemy się poszczycić wieloletnim doświadczeniem w branży KNX oraz realizacją w tym systemie największych obiektów w Polsce. Zaprojektujemy i wykonamy inteligentny system sterowania w dowolnym budynku każdej wielkości, bez względu na jego funkcję.

KNX-EIBKNX (wcześniej EIB – European Installation Bus) został opracowany w 1990 r. przez czołowych europejskich producentów systemów elektroinstalacyjnych. Instalacja KNX łączy w sobie wszystkie funkcje zarządzania budynkiem. Służy do włączania, sterowania, sygnalizowania, regulacji i nadzoru urządzeń elektrycznych instalowanych w budynku. Zastępuje klasyczną instalację elektryczną i wychodzi naprzeciw stale rosnącym wymaganiom użytkowników.

Prace nad standardem KNX koordynuje EIBA (European Installation Bus Association), zrzeszająca prawie 500 firm dostarczających składniki systemu. Czuwa także nad przestrzeganiem uzgodnionych parametrów technicznych standardów. Oznacza to, że w jednej instalacji mogą pracować podzespoły różnych producentów.

Niezależnie od rozwoju systemu i technologii, podstawowe założenia KNX nie zmienią się, ale jego elementy ulegają modyfikacjom. Architekci, projektanci i konstruktorzy nowych budynków dostosowują je do nowoczesnych standardów oraz dostępnych technologii.