Budynek PKO BP

posiada najbardziej rozbudowany system sterowania KNX/EIB w Polsce

Obiekt biurowy w Warszawie o powierzchni 9.000m²
Sterowanie:

  • oświetleniem,
  • ogrzewaniem i klimatyzacją,
  • klapami wentylacyjnymi
  • windami;

Monitorowanie:

  • klap ppoż.,,
  • zasilania budynku,
  • zasilaczy UPS,
  • central wentylacyjnych

Współpraca z systemem ppoż., integracja z systemem wizualizacyjnym.
Razem 1590 urządzeń magistralnych.

PKO BP    PKO BP