DomData i DePfa IT Services

Obiekt hotelowy w Poznaniu

  • sterowanie oświetleniem i zasilaniem

Razem 90 urządzeń magistralnych.

DomData i DePfa IT Services    DomData i DePfa IT Services