InterContinental

Obiekt hotelowy w Warszawie

  • sterowanie żaluzjami wewnętrznymi w części basenowej – razem 80 żaluzji

InterContinental    InterContinental