MCX

Obiekt biurowy w Warszawie

  • sterowanie markizami na balkonach najwyższego piętra
  • sterowanie za pomocą przycisków lokalnych i za pomocą pilota

MCX    MCX